Προσοχή στο τι τρώμε

Δύο πολύ σημαντικές μελέτες δημοσιεύθηκαν αυτό το μήνα (Οκτώβριος 2015) σε δύο από εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά  που δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία παίζει η διατροφή μας στην υγεία μας.

Η  πρώτη μελέτη, που έλαβε και μεγάλη δημοσιότητα τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή τύπο, δημοσιεύθηκε στo περιοδικό Lancet Oncology βρήκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, ιδιαίτερα του επεξεργασμένου, και διαφόρων μορφών καρκίνου.

Μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 22 ειδικούς επιστήμονες από 10 κράτη αξιολόγησαν τα ευρήματα 800 επιδημιολογικών μελετών που εξέταζαν τη σχέση εμφάνισης καρκίνου με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος (μη επεξεργασμένου και επεξεργασμένου) σε πολλές χώρες.

Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος (επεξεργασμένου και μη) σχετίζεται θετικά με την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου, του στομάχου, του παγκρέατος και του προστάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα το εξεργασμένο κόκκινο κρέας χαρακτηρίζεται σαν καρκινογόνο για τον άνθρωπο (κατηγορία 1) ενώ το μη επεξεργασμένο σαν πιθανό καρκινογόνο (κατηγορία 2Α)

Σαν κόκκινο κρέας θεωρούμε το μοσχαρίσιο, το χοιρινό, το αρνίσιο/κατσικίσιο και το αλογίσιο. Σαν επεξεργασμένο κόκκινο κρέας θεωρούμε το παστωμένο, το καπνισμένο και το αλλαντοποιημένο. Η επεξεργασία αποσκοπεί στην καλύτερη συντήρησή τους ή στην καρύκευση και στη βελτίωση της γεύσης τους, στη βελτίωση του χρώματός των ή ακόμα και στην εκμετάλλευση παραπροϊόντων(λίπος, σπλάχνα, χόνδροι κλπ).

Το μαγείρεμα του κόκκινου κρέατος μπορεί να κάνει πιο νόστιμο και πιο εύπεπτο το κόκκινο κρέας αλλά από την άλλη μεριά προκαλεί την παραγωγή καρκινογόνων ουσιών όπως ετεροκυκλικές αρωματικές αμίνες και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Το μαγείρευα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (χύτρες ταχύτητας, φούρνοι μικροκυμάτων), το τηγάνισμα και το ψήσιμο στη σχάρα παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από τις ανωτέρω καρκινογόνες δράσεις. Η επεξεργασία των κρεάτων και ιδιαίτερα το κάπνισμα και η αλλαντοποίηση εκτός των δυο ανωτέρω καρκινογόνων ουσιών προκαλεί και την παραγωγή Ν-νιτροζο-ενώσεων οι οποίες είναι πολύ καρκινογόνες

Στη δεύτερη μελέτη (μελέτη CARDIA) που δημοσιεύθηκε στο Circulation παρακολουθήθηκαν 2.506 άτομα για 20 χρόνια (έναρξη μελέτης 1985/1986 ανάλυση αποτελεσμάτων2005/2006) και αφορούσε τη συνήθειά τους να καταναλώνουν ή όχι σημαντικές ποσότητες φρούτων και λαχανικών κατά τη νεαρή τους ηλικία (η μέση ηλικία των ατόμων  κατά την έναρξη της μελέτης ήταν 25, 3 έτη). Βρέθηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών κατά τη νεαρή τους ηλικία παρουσίαζαν σημαντικά μικρότερη ασβέστωση των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς  στο τέλος της 20ετούς παρακολούθησης. Το φορτίο ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία :

  1. Αποτελεί άμεσο δείκτη του βαθμού αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων και σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για μελλοντικά καρδιαγγειακά επεισόδια.
  2. Σχετίζεται άμεσα με σημαντική αύξηση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά επεισόδια ακόμα και όταν η ασβέστωση των στεφανιαίων είναι μικρού βαθμού (CAC σκορ 1-10)

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις δυο μελέτες είναι :

  1. Αποφεύγετε το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας και καταναλώνετε με μέτρο το ανεπεξέργαστο
  2. Καταναλώνεται άφθονα φρούτα και λαχανικά (βασικό συστατικό της Μεσογειακής δίαιτας) από όσο μικρότερη ηλικία μπορείτε
Categories: Uncategorized

Comments are closed.