Το συναίσθημα της αγάπης

ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Eνα από τα πιο ισχυρά συναισθήματα του ανθρώπου είναι το συναίσθημα της αγάπης. Λέγοντας αγάπη εννοούμε το ανιδιοτελές, αυθόρμητο, άδολο, αφειδώλευτο και αστείρευτο δόσιμο του ανθρώπου σε οτιδήποτε έχει ανάγκη στοργής, βοήθειας και συμπαράστασης. Σε αντίθεση με άλλα αρνητικά συναισθήματα όπως η ζήλεια, ο φθόνος, το μίσος, η κακία και η εκδίκηση που συναντώνται σε όλους τους ανθρώπους το συναίσθημα της αγάπης, συναντάται εξαιρετικά σπάνια στον άνθρωπο,… είναι ισόβιο, εκδηλώνεται άμεσα και κατατάσσεται στα θετικά συναισθήματα. Τα άτομα που έχουν το χάρισμα της αγάπης είναι πράα και χαμηλών τόνων, είναι υπομονετικά, διακρίνονται για τη συμπόνια και την κατανόηση, διάγουν βίο ήρεμο, βρίσκουν την ευτυχία στην προσφορά και δεν ενδιαφέρονται για τα πλούτη. Το συναίσθημα της αγάπης, οσάκις εκδηλώνεται, πλημμυρίζει με αγαλλίαση, ηρεμία και ευτυχία το άτομο που το εκδηλώνει. Το συναίσθημα της αγάπης είναι έμφυτο, δεν διδάσκεται και δεν καλλιεργείτε γι’ αυτό και δεν βρήκε εύφορο έδαφος σποράς ο λόγος του Χριστού στον οποίον η αγάπη απετέλεσε την πεμπτουσία της διδασκαλίας Του και παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια ανθρώπων ασπάσθηκαν τη διδασκαλία Του. Η προς Κορινθίους Α επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η αποκαλούμενη και ύμνος της Αγάπης, είναι από τα δυνατότερα κείμενα που έχουν ποτέ γραφεί για την αγάπη. Στον υποθετικό κόσμο που το συναίσθημα της αγάπης αποτελούσε το κυρίαρχο συναίσθημα δεν θα υπήρχε ανάγκη νόμων και άλλων παρεμβάσεων που θα κανόνιζαν τις σχέσεις των ανθρώπων. tspa

Categories: Uncategorized

Comments are closed.