Το συναίσθημα της εκδίκησης

  • By Tassos Spandideas
  • 2 October, 2014
  • Comments Off on Το συναίσθημα της εκδίκησης

Είναι ένα από τα πιο ψυχοφθόρα, συνήθως  μακράς διάρκειας αρνητικό συναίσθημα που απαντάται σε όλους τους ανθρώπους και συχνά γίνεται μεταβιβάσιμο από άτομο σε άτομο ή ακόμα και από γενιά σε γενιά (βεντέτα).

Το συναίσθημα της εκδίκησης αναπτύσσεται μετά από μία υποκειμενική εκτίμηση αδικίας που εκδηλώνεται  συνηθέστερα σε βάρος μας ή σε βάρος κάποιου προσφιλούς μας προσώπου και σπανιότερα σε βάρος τρίτων γνωστών ή αγνώστων ατόμων. Όσο πιο προσωπική είναι η αδικία τόσο και εντονότερο γίνεται και το συναίσθημα της εκδίκηση.

Το συναίσθημα της εκδίκησης σπάνια ικανοποιείται και μπορεί να απασχολεί ένα άτομο ακόμα και για όλη του τη ζωή. Είναι αρνητικό συναίσθημα γιατί απαιτεί ανάλωση σημαντικής, μη παραγωγικής πνευματικής και σωματικής ενέργειας και γιατί κινητοποιεί και άλλα αρνητικά, εξ ίσου ψυχοφθόρα, συναισθήματα όπως αυτό της οργής, του μίσους και της κακίας που φορτίζουν συναισθηματικά το άτομο επηρεάζοντας αρνητικά τη συμπεριφορά του για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η απάντηση στο συναίσθημα της εκδίκησης είναι η συγχώρεση ή η αγνόηση της αδικίας. Η συγχώρεση απαιτεί ψυχική δύναμη και πνευματική υπέρβαση που οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του κακού που εισέπραξε ο αδικούμενος. Ο συγχωρών  αποφορτίζεται από τα αρνητικά του συναισθήματα και προχωρεί σε άλλες πιο παραγωγικές ενέργειες. Συχνά το συναίσθημα της εκδίκησης αμβλύνεται ή και εξαφανίζεται μετά από ένα τυχαίο, σοβαρό πάθημα του αδικούντος (Θεία δίκη) όποτε το άτομο θεωρεί ότι έστω και έμμεσα εκδικήθηκε τον αδικούντα.

Όταν ο αδικών είναι άτομο ισχυρό και ο αδικούμενος αισθάνεται αδύναμος να εκδικηθεί τότε γίνεται επίκληση του Θείου (από το Θεό να το βρει)

Categories: Uncategorized

Comments are closed.