Υπερκόπωση

 

1. Λέγοντας υπερκόπωση ενοούμε την πέρα των αντοχών του ατόμου σωματική ή ψυχική κόπωση που στις ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φθάσει μέχρι πλήρους εξάντλησης του ατόμου. Η υπερκόπωση μπορεί να επέλθει ή μετά από έντονη υπερπροσπάθεια βραχείας διάρκειας ή και συνηθέστερα  μετά από παρατεταμένη έντονη προσπάθεια ιδιαίτερα σε περιβάλλον όπου οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενείς (υπερβολική ζέστη ή κρύο, κακός αερισμός  κλπ)

2. Η υπερκόπωση δεν είναι πάθηση αλλά  μία κατάσταση στην οποία  κάθε άτομο μπορεί να περιπέσει εφ΄όσον οικειοθελώς ή εξ αναγκασμού προσπαθήσει να υπερβάλλει τις σωματικές ή ψυχικές του αντοχές

3. Η συχνότητα της υπερκόπωσης δεν είναι γνωστή αλλά αυτή φαίνεται να είναι αρκετά συχνή σε άτομα  που  εργάζονται σε εξαιρετικά βαρέα επαγγέλματα  που απαιτούν έντονη σωματική προσπάθεια χωρίς μεσοδιαστήματα  ικανοποιητικής  ανάπαυσης (π.χ διπλοβάρδειες με κακές συνθήκες σίτισης) ή  σε  άτομα που εργάζονται υπό αφόρητη και παρατεαμένη ψυχολογική πίεση

Categories: Άρθρα

Comments are closed.