Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες κεφαλαλγίας

 • By Tassos Spandideas
 • 25 March, 2014
 • Comments Off on Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες κεφαλαλγίας

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ή εναλλακτικών θεραπειών σε χρόνιες παθήσεις εκεί δηλ που απαιτείται μακροχρόνια φροντίδα και παρατεταμένη λήψη φαρμάκων. Το γεγονός ότι και οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες αφήνουν ακάλυπτο ένα σημαντικό πσοσοστό ασθενών (στην περίπτωση των κεφαλαλγιών το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 20-40%) καθώς επίσης και το ότι τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα εκδηλώνουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα στη μακροχρόνια χρήση τους, αναγκάζει πολλούς ασθενείς να αναζητούν συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες. Όχι σπάνια αυτές οι θεραπείες αποτελούν και την πρώτη επιλογή αρκετών  ασθενών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν δοκιμάσει κάποια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδο στο παρελθόν και έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την απόδοσή της.

Στην περίπτωση των κεφαλαλγιών η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ή εναλλακτικών θεραπειών φθάνει περίπου το 40% σε άτομα που πάσχουν από χρόνιες κεφαλαλγίες.

Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται  προσπάθεια αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπείων στην αντιμετώπιση των χρονίων κεφαλαλγιών.

Θεωρώντας ότι η η αποδοχή και η υπόδειξη κάποιας θεραπευτικής μεθόδου ή φαρμάκου πρέπει να είναι ιατρικά τεκμηριωμένη (evidence based medicine) στην ανασκόπηση αυτή περιελήφθησαν εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες οι οποίες είχαν ικανοποιητική επιστημονική τεκμηρίωση.

Η αξιολόγηση των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μεθόδων έγινε :

Με την επιλογή Μετα-αναλυτικών μελετών που χρησιμόποιησαν αυστηρά κριτήρια ένταξης μιας μελέτης στη διαδικασία της Μετα-ανάλυσης

Με την ένταξη των θεραπειών αυτών σε Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών

Με την επιλογή κλινικών μελετών με υψηλά ποιοτικά standards (Quality score>3, Validity score > 3) όταν για το εξεταζόμενο φάρμακο/μέθοδος δεν υπήρχαν Μετα-αναλύσεις

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συμπληρωματικών ή εναλλακτικών μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών εν τούτοις πολύ λίγες είναι εκείνες οι οποίες έχουν κάποιο αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων και άκόμα λιγώτερες αυτές οι οποίες αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Ετσι λοιπόν χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω κριτήρια ένταξης, συμπληρωματικές ή εναλλακτικές μέθοδοι που κατέστει δυνατόν να αξιολογηθούν ήταν :

 • Ο Βελονισμός
 • Η Ομοιπαθητική
 • Η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή παρασκευασμάτων  πέρα των γνωστών και καθιερωμένων κεφαλαλγιο-προστατευτικών φαρμάκων

Με βάση  λοιπόν τους ανωτέρω περιορισμούς και προϋποθέσεις  φαίνεται ότι

–   Ο Βελονισμός μπορεί να αποτελεί μια υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή  στη θεραπεία της κεφαλαλγίας και ιδιαίτερα της ημικρανίας που όμως προς το παρόν και επί τη βάσει των υπαρχόντων ιατρικών αποδείξεων, δεν μπορεί να υποδειχθεί σαν αξιόπιστη εναλλακτική προφυλακτική θεραπεία στην αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών

–  Για την ομοιοπαθητική δεν υπάρχουν πειστικά δεδομένα που να την καθιστούν αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο στην αντιμετώπιση των χρόνιων κεφαλαλγιών

–  Από τά διάφορα ΄΄φαρμακευτικά΄΄ παρασκευάσματα – συμπληρώματα αυτά τα που έχουν κάποια τεκμηρίωση και προτείνονται σαν εναλλακτικές λύσεις στην πρόληψη κυρίως των κεφαλαλγιών είναι:

 • Το  Feverfew, ένα παρασκεύασμα που προκύπτει από εκχύλισμα του φυτού Tanacetum Parthenium ή Chysanthemum Parthenium
 • Το συνένζυμο Q10
 • Το Μαγνήσιο και
 • Η βιταμίνη Β2

Συμπερασματικά :

 1. Χρειάζεται μεγαλύτερη και καλύτερη τεκμηρίωση του βελονισμού και της ομοιοπαθητικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των κεφαλαλγιών
 2. Καλό θα είναι, ιδιαίτερα σε άτομα στα οποία δεν γίνονται καλά ανεκτά τα κλασικώς χρησιμοποιούμενα φάρμακα, να δοκιμάζονται συμπληρωματικά και συμπληρωματικές θεραπείες με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
Categories: Άρθρα

Comments are closed.