Προληπτικός περιοδικός έλεγχος ή check up

  • By Tassos Spandideas
  • 25 March, 2014
  • Comments Off on Προληπτικός περιοδικός έλεγχος ή check up

Τι είναι το τσεκ απ ή ο προληπτικός περιοδικός έλεγχος

Λέγοντας  τσεκ- απ εννοούμε τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο στον οποίο πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά  όλα γενικά τα άτομα και ο οποίος περιλαμβάνει :

  1. Ιατρική και οδοντιατρική εξέταση
  2. Εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως αίματος, ούρων, καρδιογράφημα, τεστ –κοπώσεως, ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίνουν στο γιατρό μια εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση υγείας του ατόμου ενώ οι πρόσφατες εξετάσεις μπορούν να συγκρίνονται με μελλοντικές ή περασμένες εξετάσεις και να δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης υγείας του ατόμου.

Ακόμη ένα τσεκ-απ μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το αν  υπάρχει προδιάθεση για κάποια πάθηση ή και να διαγνωστεί αυτή σε πρώιμο στάδιο

Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται το τσεκ-απ

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία από την οποία πρέπει να ξεκινάει ένα τσεκ-απ. Συνηθίζουμε  να υποδεικνύουμε την έναρξη του τσεκ-απ  από την ηλικία των 40 χρόνων, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.

Για άτομα με προδιάθεση για κάποια νόσο ή με οικογενειακό ιστορικό για κάποια νόσο  το τσεκ – απ πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίτερα.

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνονται οι περιοδικές προληπτικές εξετάσεις είναι συνάρτηση των αρχικών ευρημάτων, αλλά και του βαθμού επικινδυνότητας ή της κληρονομικής προδιάθεσης που κάθε άτομο διαθέτει. Γενικά μετά τα 40 κι εφόσον οι αρχικές αιματολογικές εξετάσεις είναι φυσιολογικές συνιστάται η επανάληψη κάθε 3-5 χρόνια. Αν είναι όμως κάποιες εξετάσεις βρεθούν παθολογικές η συχνότητα επανάληψης πρέπει να καθορίζεται από τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος συνεκτιμά όλους τους παράγοντες και τη γενική κατάσταση του ατόμου.

Επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα του τσεκ-απ

Το τσεκ-απ και ιδιαίτερα μερικές εξετάσεις όπως π.χ  ο αιματολογικός έχει υποστεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια με την έννοια ότι κατασκευάζουμε και καλλιεργούμε στα άτομα την αίσθηση της ασθένειας.

Η ανεύρεση π.χ αυξημένης χοληστερίνης σημαίνει ότι το άτομο αυτό έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσει κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλήμα από ένα άλλο με χαμηλές τιμές χοληστερίνης. Εν τούτοις το άτομο που έχει αυξημένη χοληστερίνη θεωρεί τον εαυτό του άρρωστο, τρέχει στους γιατρούς παίρνει φάρμακα και γενικά αποκτά ψυχολογία ασθενούς, κάτι που του δημιουργεί άγχος, το οποίο μπορεί να τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή

Η ανεύρεση αυξημένου  PSA  στους άνδρες έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων για αφαίρεση του προστάτου  χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο σε πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Ετσι η σκοπιμότητα της εξέτασης αυτής σήμερα αμφισβητείται έντονα

Απαραίτητες εξετάσεις έως 18 ετών

– Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (ειδικά για όσα παιδιά πρόκειται να  ασχοληθούν με τον  αθλητισμό)

– Επί θετικού οικογενειακού ιστορικού για κάποιες παθήσεις ειδικές εξετάσεις π.χ χοληστερίνη, σάκχαρο, ουρία κλπ

 Απαραίτητες εξετάσεις  από 30 έως 40 ετών

–  Γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων

–   Καρδιογράφημα

–   Τεστ κοπώσεως

–   Για τις γυναίκες: υπερηχογράφημα μαστών και/ή μαστογραφία – Τεστ ΡΑΡ

Απαραίτητες εξετάσεις από  40  έως 50 ετών

–  Γενικές εξετάσεις  αίματος και ούρων

–  Καρδιογράφημα

–  Τεστ κοπώσεως

–   Για τις γυναίκες: υπερηχογράφημα μαστών και/ή μαστογραφία – Τεστ PAP

–  Για τους άνδρες έλεγχος προστάτη (PSA)

Απαραίτητες εξετάσειςγια ηλικία άνω των  50 ετών

–  Ο έλεγχος οφείλει να γίνει τακτικός δηλ κάθε χρόνο ή και τακτικότερα εάν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και εξειδικευμένος εφ’ όσον τούτο απαιτείται.

–  Έλεγχος του παχέος εντέρου με κολονοσκόπηση (αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου).

–  Μέτρηση οστικής πυκνότητας για τις γυναίκες

–  Μέτρηση  PSA  για τους άνδρες

 Εξετάσεις αίματος και ούρων που πρέπει να περιλαμβάνει ένα τυπικό τεκ-απ

 

– Γενική εξέταση αίματος      – Τριγλυκερίδια –Ολικά λιπίδια

– Τ.Κ.Ε                                     – H.D.L χοληστερίνη

– Γενική εξέταση ούρων         – L.D.L χοληστερίνη

– Σάκχαρο                                – SGOT – SGPT (τρανσαμινάσες)

– Ουρία                                    – Λευκώματα ολικά

– Ουρικό οξύ                           – Λευκωματίνη- σφαιρίνες

– Χοληστερίνη ολική              – Κρεατινίνη                                                                                            

– Αλκαλική φωσφατάση

– Σίδηρο και Φεριτίνη (στις γυναίκες σε αναπαραγωγική φάση)

 

Categories: Άρθρα

Comments are closed.