Πόνος στο στήθος δεν σημαίνει πάντα καρδιά

  • By Tassos Spandideas
  • 25 March, 2014
  • Comments Off on Πόνος στο στήθος δεν σημαίνει πάντα καρδιά

Κάθε πόνος που προβάλλεται στο στήθος και ιδιαίτερα στο μέρος που βρίσκεται η καρδιά (προκάρδιο άλγος) δημιουργεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο κάποιου καρδιακού επεισοδίου (στηθάγχης ή εμφράγματος ). Ομως κάθε πόνος στο προκάρδιο δεν σημαίνει κατ΄ανάγκη ότι ο πόνος αυτός προέρχεται από την καρδία. Μι α ποικιλία οργάνων που βρίσκονται τόσο μέσα στο θώρακα όσο και εκτός θώρακα μπορούν να προκαλέσουν πόνους οι οποίοι προβάλλουν στην προκάρδιο περιοχή.

Από τα όργανα του θώρακα ο οισοφάγος είναι το όγανο που συχνότερα προκαλεί πόνους  πίσω από το στέρνο (οπισθοστερνικούς). Η οισοφαγίτιδα, η αχαλασία του οισοφάγου και σπασμοί σε διάφορες μοίρες του οισοφάγου ευθύνονται συχνότερα για οπισθοστερνικούς πόνους. Η θωρακική μοίρα της αορτής κυρίως μέσω των ανευρυσμάτων της μπορεί να προκαλέσει οπισθοστερνικό άλγος που πολλές φορές παίρνει δραματική ένταση και είναι προάγγελος ρήξεως με μοιραία κατάληξη.

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης όπως σπονδυλαρθρίτιδες, σκολιώσεις, οστεοπόρωση και διάφορες κακώσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν άλλη πολύ συχνή αιτία πόνων στο στήθος που μπορεί να προβάλλουν στο προκάρδιο.

Από τα εξω θωρακικά όργανα το στομάχι η χολή και σπανιότερα το πάγκρεας μπορούν να προκαλέσουν πόνους που να αντανακλούν στο θώρακα δημιουργώντας πολύ συχνά διαγνωστικά προβλήματα. Το έλκος του στομάχου ιδιαίτερα στις φάσεις των παροξύνσεών του προκαλεί τους χαρακτηριστικούς πόνους (πόνος πείνας, νυχτερινός πόνος, καούρα) που όμως όχι σπάνια προβάλλουν αντανακλαστικά στην προκάρδιο χώρα ή οπισθοστερνικά. Η διαφραγματοκήλη επίσης  του στομαχιού ιδιαίτερα αν είναι μεγάλου μεγέθους  προκαλεί οπισθοστερνικούς πόνους ποικίλης έντασης.

Οι παθήσεις της χολής όπως η χολολιθίαση και η χολοκυστίτιδα προκαλούν πόνους που συνήθως εντοπίζονται στη περιοχή του δεξιού υποχονδρίου και που συνήθως αντανακλούν στη δεξιά ωμοπλάτη ή και μπροστά στο θώρακα.

Τέλος η οξεία παγκρεατίτιδα, μια πολύ σοβαρή πάθηση, προκαλεί οξύ και έντονο πόνο ο οποίος μπορεί να προβάλλει στο θώρακα και λόγω της δραματικής καταστάσεως την οποία βιώνει ο ασθενής να θεωρηθεί σαν έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ανεξάρτητα όμως από το γεγονός ότι πολλά άλλα  και πολλές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν πόνο στο στήθος που να μην είναι καρδιακής αιτιολογίας το κύριο μέλημα κάθε γιατρού που καλείται να αντιμετωπίση έναν τέτοιο ασθενή είνα να απόκλείσει την περίπτωση ο πόνος αυτός να είναι καρδιακής προέλευσης. Οι πόνοι καρδιακής προέλευσης απαιτούν άμεση αντιμετώπιση διότι ο κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς είναι άμεσος ένώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ,με εξαίρεση αυτή του ανευρύσματος της αορτής, υπάρχουν χρονικά περιθώρια για την έναρξη της αντιμετώπισης του ασθενούς

 

Categories: Άρθρα

Comments are closed.